Ofta en svår fråga är ja eller nej till cistern

Vem väcker frågan om att välja eller mot en cistern måste bestämma sin egen motivation, först av allt. Skulle cisternen framförallt spara pengar, ge en mer ekologisk vattenbalans och / eller skapa andra fördelar?

Den rena besparingen av vatten genom ersättning av dricksvatten med cisternvatten måste beaktas tillsammans med avloppsvattenavgifterna. Vid beräkningen av avloppsvattenavgifterna har lagarna förändrats under några år och kräver en ny beräkningsteknik från kommunerna. Detta skapar förändrade ekonomiska förutsättningar som starkt kan påverka ett skattebeslut.

Den ekologiska aspekten av vattendjur med rent och dyrt klarat dricksvatten är i vilket fall som helst ett argument för en cistern. Alternativet för en brunn eller kombinationen av båda bör också testas. Ett ja eller nej för en cistern är i sista hand en fråga om åsikt.

Dela med vänner

Lämna din kommentar