Ett grusbasskikt har en mycket hög densitet

Det centrala elementet i vägbyggande är grusbasskiktet. Det måste inte bara tolerera trafikbelastningen permanent, den måste också vara resistent mot vatten och frostskador. För att uppnå dessa egenskaper måste en hög komprimeringsgrad uppnås förutom en riktig kornblandning.

Med eller utan bindemedel

Om du vill säkra trafikbundna vägar utanför din avgränsade privat egendom med grusbaserad kurs måste du följa byggreglerna. Regionala nedgångar från byggnadsmyndigheter är obligatoriska. Innan du köper material, se de riktlinjer som ska följas.
Dela med vänner

Lämna din kommentar